NL  

Disclaimer

House of House Real Estate en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.house-of-house.be en in andere gegevensdragers. 

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering of in andere fysieke en niet-fysieke gegevensdragers kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. House of House Real Estate en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

De inhoud van de website of andere gegevensdragers waaronder informatiebrochures, kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden.

Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij doen al het mogelijke om op de gegevensdragers van House of House Real Estate betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedfiches ter beschikking te stellen.

Noch House of House Real Estate, noch WEB Vlaanderen (beheerder van de site House of House) kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van de fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact op te nemen met ons.

© 2023 House of House Real Estate. Ontwikkeld door WEB Vlaanderen. Privacybeleid | Disclaimer | Cookiepolicy